top of page
AdobeStock_461076926.jpeg

Onze missie

Een missie is een levenswerk dat nooit ophoudt te evolueren en zichzelf bij te stellen. 

 

“Onze missie is ouders en hun kinderen bij te staan in hun zoektocht naar een evenwicht tussen wat de maatschappij eist en wat noodzakelijk is voor een gezonde gezinssituatie.”

Onze Visie

Een visie weerspiegelt ons denken over het huidige wereldbeeld.

 

“Onze visie is dat in een constant veranderende maatschappij een gecentraliseerde aanpak van de buitenschoolse opvang en kinderopvang, die rekening houdt met de behoeften van iedere betrokken partij en waarin iedere betrokken partij zijn gedeelde verantwoordelijkheid neemt, noodzakelijk is.”

AdobeStock_496816516.jpeg
bottom of page