top of page
AdobeStock_571862337.jpeg

Ons verhaal

Evenwichtsboom is een project binnen de BV EQUILOQ. “Et Quisque Loquitur – En Iedereen Spreekt”; het is de baseline van en hoeksteen waarop EQUILOQ (Et QUIsque LOQuitur) is gebaseerd. Vertaald naar het huidige wereldbeeld staat EQUILOQ voor “En Iedereen draagt bij”. Ons uitgangspunt is dat iedereen die baat heeft bij een flexibele en professionele buitenschoolse kinderopvang zijn verantwoordelijk moet nemen en bijdragen, zowel inhoudelijk als financieel, aan het in stand houden van deze dienstverlening.

Met iedereen bedoelen we in essentie de ouders, de werkgevers, de overheid

en wijzelf, EQUILOQ.  

Evenwichtsboom is de kracht achter deze samenwerking, een kracht die in de natuur

alle dagen plaatsvindt door de biologische processen die alles in een harmonieus

evenwicht houden.

Evenwichtsboom is een sociaal-maatschappelijk project dat vanuit kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang mee wil meewerken aan een evenwichtigere maatschappij, een gezonde en duurzame wereld en een hoopvolle toekomst, in het bijzonder voor onze kinderen.

Nooit eerder zijn ouders zo belangrijk geweest in de opvoeding van hun kind. In de eenentwintigste eeuw komt er zo veel op jongeren af, zijn er zo weinig vaste figuren in de buitenwereld die het kind goed kennen, en is er nog zo weinig dat als ‘zekerheid’ wordt meegegeven, dat ouders meer dan ooit de rots in de branding moeten en kunnen zijn.
(Peter Adriaenssens – Gids voor succesvol opvoeden - 2007)

Ook rotsen zijn kwets- en breekbaar tenzij je ze voldoende uit de wind zet en helpt om hun hoofd boven water te houden. Daar gaat ontzorgen om. Zorgen dat de ouders voldoende ontzorgt worden zodat ze tijd en energie hebben om er voor hun kinderen te zijn.

Opvoeden en samenleven heeft nu meer dan vroeger te maken met de visie die je draagt. Vroeger kreeg je die met de paplepel mee: wat was goed en wat kon niet? Tegenwoordig lijkt zowat alles een punt van discussie en lijkt iedereen gelijk te hebben.

Als in de wereld veel meningen te koop zijn, is een kind erg afhankelijk van een thuis, waar uit de veelheid van meningen enkele richtlijnen gedistilleerd worden: zo leven wij. Een standpunt durven innemen, duidelijk maken waar die grote woorden ‘waarden en normen’ voor staan, dat is o zo belangrijk geworden.

(Peter Adriaenssens – Gids voor succesvol opvoeden - 2007)

Tijd is dus even kostbaar geworden voor het gezin als ozon (O3) voor het leven op aarde. Met ons O3 aanbod (Ontzorgen - Ondersteunen - Onderrichten) staat Evenwichtsboom voor een geheel nieuw concept voor kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang. Het is gebaseerd op het principe van gecentraliseerd samenwerken met als doelstelling zowel ouders als hun kinderen te ontzorgen, ondersteunen en onderrichten.

 

Evenwichtsboom biedt ouders tijd aan die ze dan nuttig kunnen gebruiken door hen te ontzorgen op een manier die voor iedereen anders kan zijn: 7/7 opvang van 7u tot 21u. Ontbijt, middag- en avondeten al dan niet met de kinderen, het doen van boodschappen en de strijk. Tijd die we ook geven aan hun kinderen door ze te helpen mij taken die niet altijd door de ouders kunnen worden uitgevoerd: eten, huiswerk maken en lessen leren. En er is tijd die kinderen nodig hebben om te spelen, te lezen, sport te beoefenen of artistiek bezig te zijn. Of tijd om gewoon niets te doen. Verveling is vaak de grootste bron voor inspiratie. 

Het gebeurt dat kinderen, ook kinderen uit het basisonderwijs, nood hebben aan meer dan ontzorging. Ondersteuning vinden ze dan binnen Evenwichtsboom. Ondersteuning kan een luisterend ook zijn, maar ook verder gaan door in gesprek te gaan met onze psychologen, logopedisten of voedingsdeskundigen. In het geval van nood aan bijlessen staan onze specialisten ter beschikking. Dit kan zowel klassikaal als individueel gebeuren.

Onderwijzen is de taak van de scholen, onderrichten, kinderen helpen keuzes te maken, beslissingen te nemen in een bepaalde richting, is in de eerste plaats de taak van de ouders.  Er zijn niet alleen veel meningen er zijn ook constant andere onderwerpen, nieuwe problemen en conflicten die kinderen kunnen verbazen, interesseren en waarvoor ze richting nodig hebben. In een veelvoud van problemen hebben wij als mens de neiging om de andere de fout te geven; met de vinger aan te wijzen. Ieder van ons heeft ook best wat te maken met het eigen gedrag en laat het net dat zijn waar je wel wat aan kunt doen. 

Evenwichtsboom wil haar eigen tijd graag steken in het onderrichten van kinderen en hun ouders binnen drie problemen die iedereen aanbelangt: de opwarming van de aarde, de kinderarmoede en -mishandeling, en de migratieproblematiek. Rond deze thema’s organiseren wij educatieve en informatieve activiteiten voor de kinderen en gespreksavonden voor de ouders.

Samenwerken.png
03.png

Laat ons samen veranderen

Zin om met ons in gesprek te gaan?

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page