top of page
Onze organisatie

Vooraleer de eerste medewerkers worden aangenomen moet een doordachte organisatie duidelijk en ondubbelzinnig beschreven staan in, wat wij, de grondwet van Evenwichtsboom noemen. 

Iedereen die bij Evenwichtsboom start neemt kennis van deze grondwet, die voor iedere medewerker vrij toegankelijk is en blijft. Het overgrote deel van de grondwet gaat over hoe rollen (geen functies) worden aangemaakt, en welke beslissingen iemand, in zijn/haar rol en binnen zijn/haar domein, autonoom mag nemen. 

Bij Evenwichtsboom vertrouwen wij op de ervaring, de capaciteiten en de zelfstandigheid van onze mensen en stappen af van de periodieke evaluaties. De organisatie evalueert zichzelf continu.

Centraal in het ganse concept staat samenwerken: co-creatie en co-ontwikkeling. Samen denken en samen ontwikkelen. Dit is zowel van toepassing voor de kinderen en ouders, de medewerkers, de partners en iedereen die van kortbij of van ver betrokken is en baat heeft bij het in stand houden van dit project. 

Het organisatiemodel moet dus in ruime mate transparant zijn voor iedereen. Niet alleen de betrokkenheid is belangrijk. Ouders en werkgevers moeten op elk moment inzicht hebben in onze werking, op de facturatie, informatie krijgen over het huiswerk en lessen en de vooruitgang van eventuele bijlessen en andere ondersteuning kunnen opvolgen.

Evenwichtsboom is een project voor mensen en met mensen. Iedereen moet er zich thuis voelen. Het model moet dan ook warmte uitstralen en verbindend zijn.

We vertrouwen op de ervaring en capaciteiten van het team en willen iedereen zoveel mogelijk de volledige autonomie geven binnen de rol en domeinen waar hij/zij voor bevoegd is. Het model mag dan niet hiëarchisch zijn maar zelfsturend.

Schaalbaarheid is essentieel. De doelgroep zijn kinderen tot ze de middelbare school verlaten en hun ouders. Dit is een zeer uitgebreide groep wat noodzaakt tot een model dat snel en eenvoudig kan opgeschaald worden.

Niet alleen de doelgroep is zeer uitgebreid, ook op geograftisch vlak moet het model snel en eenvoudig dupliceerbaar zijn.

En het model moet wendbaar zijn zodat het zich kan aanpassen aan de noden die de maatschappij vraagt.

Onze Waarden

Kwaliteit

We werken met een team van personen die elk hun specialiteit, ervaring en/of affiniteit hebben met dienstverlening aan kinderen.

Per kwartaal vragen we aan ouders om een kwaliteitsenquête in te vullen. Ouders kunnen suggesties doen om kwaliteitsparameters op te laten opnemen in de enquête.

De resultaten van de enquête worden digitaal gepubliceerd. De week na de publicatie wordt de enquête intern besproken in een kwaliteitsvergadering en worden de acties kenbaar gemaakt. 

 

Respect

Bij Evenwichtsboom staat respect voor elkaar hoog in onze waardeboom. Wij respecteren ieders geloof, afkomst, kunnen en persoonlijkheid en verwachten van de kinderen én ouders hetzelfde. 

Verder hebben we zelf, en willen dit ook meegeven aan de kinderen en hun ouders, respect voor onze omgeving, de natuur, de lucht, de dieren en planten om ons heen. 

Veiligheid

Voor de opening van een nieuwe locatie wordt deze gekeurd op veiligheid voor het opvangen van kinderen. Ieder jaar wordt deze keuring opnieuw gedaan. Het keuringsdossier en het certificaat van goedkeuring zijn, digitaal en in de betreffende locatie, raadpleegbaar.

Onder de begeleiding van twee personen worden kinderen ’s ochtends naar school en na school naar de locaties van Evenwichtsboom gebracht. We hanteren een toegangssysteem dat enkel bevoegde personen tot de lokalen toelaat.

Iedereen die binnen Evenwichtsboom actief is moet een attest van goed gedrag en zeden niveau 2 kunnen voorleggen. Dit attest wordt jaarlijks opgevraagd.

Verder moet ‘iedereen’ bij de start van zijn werk een alcohol- en drugstest ondergaan. Indien we over eigen wagens beschikken zullen die uitgerust zijn met een alcoholslot.

Duurzaamheid

We leven in een wegwerpmaatschappij. Bij Evenwichtsboom zetten we sterk in op het principe van de circulaire economie en willen kinderen én hun ouders hierin betrekken.

Binnen onze activiteiten komt duurzaamheid op een speelse en educatieve manier aanbod.

We hanteren zelf het principe van de circulaire economie door zoveel als mogelijk gebruik te maken van reeds gebruikt materiaal, in en buiten onze lokalen.

bottom of page