top of page
AdobeStock_527250113.jpeg

Onderrichten

In een constant veranderende wereld worden kinderen en ouders overstelpt door zodanig veel prikkels en informatie dat het steeds moeilijker wordt om voor hen de juiste richting te vinden. Met onze onderrichtingsdiensten begeleiden we kinderen en ouders bij het maken van hun keuzes.

Onze onderrichtingsdiensten

Vrij en begeleid spel

Kinderen moet kunnen spelen en daarbij hun eigen verbeelding laten werken. Vrij spelen is essentieel voor de sociale ontwikkeling van kinderen. 

Maar kinderen hebben ook sturing nodig. Daarom bieden wij op woensdagnamiddagen, tijdens het weekend en gedurende de vakantieperiodes begeleid spelen aan.

Spelen gebeurt bij ons (binnen en buiten) of op verplaatsing (bvb bos, speelweide, speeltuin…)

 

Hobby-initiaties

Onbekend is onbemind. Als het op hobbyactiviteiten aankomt kiezen kinderen en ouders vaak voor de meest gekende.

Nochtans is het pallet aan mogelijke hobby’s zeer uitgebreid.

Vandaar dat wij zoveel mogelijk hobbyverenigingen uitnodigen om hun activiteiten aan de kinderen voor te stellen. 

Lees- en knutselhoek

Lezen stimuleert de cognitieve ontwikkeling van kinderen en draagt bij tot een uitbreiding van hun verbeeldingsvermogen.

Hetzelfde kan gezegd worden van knutsel dat bovendien de motorische eigenschappen aanscherpt.

Onze uitgebreide boekenkast, bezoeken aan de bibliotheek, divers knutselmateriaal en knus ingerichte ruimten voor beide activiteiten moeten kinderen aanzetten tot lezen en knutselen.

Activiteiten

Naast begeleid spel organiseren we regelmatig educatieve activiteiten voor de kinderen.

Het is de bedoeling om kinderen op speelse wijze iets bij te brengen over onderwerpen die hun interesseren, waar ze vragen bij hebben of waarvan wij vinden dat ze verder moeten worden toegelicht.

Tot deze laatste behoren onderwerpen die wij in ons sociaal charter hebben opgenomen. Vandaag zijn dit klimaatopwarming, kinderarmoede en -mishandeling en migratie.

Rust- en verveelhoek

Soms is een rustperiode noodzakelijk. Kinderen moeten af en toe een dutje kunnen doen of naar een leuk, ontspannend kinderprogramma of -film kijken.

In, ook voor kinderen, drukke wereld werkt rust helend.

Wij hebben verschillende rust en verveelhoeken waar de kinderen kunnen ontspannen, slapen of zich gewoon vervelen. 

 

Informatie

Niet alleen is de hoeveelheid aan informatie die kinderen en hun ouders aangeboden krijgen enorm, dit geldt eveneens voor de hoeveelheid ‘valse’ informatie. 

Aan de hand van informatiesessies geleidt door vakkundige mensen met de juiste kennis en door het organiseren van groepsgesprekken voor ouders, al dan niet vergezeld van hun kinderen, proberen we kinderen en ouders correcte informatie aan te bieden.

Onderrichten.png
bottom of page