top of page
AdobeStock_553266231.jpeg

Ondersteunen

Soms is ontzorgen onvoldoende en hebben kinderen specifieke ondersteuning nodig. Hierbij richten wij ons naar het individuele kind en bieden, waar noodzakelijk en in samenspraak met de ouders, gerichte hulp aan. 

Hierbij verliezen we niet uit het oog dat we geen therapeutische organisatie zijn en enkel eerstelijnshulp aanbieden. Enkel logopedie behoort tot ons standaard dienstenpakket.

Onze ondersteunende diensten

Huiswerk en lessen

Ondersteunen betekent dat we kinderen individueel opvolgen bij het maken van hun huiswerk en het leren van hun lessen.

Deze dienst wordt geleverd door personen met ervaring als lesgever.

Alle resultaten worden individueel bijgehouden en zijn continu toegankelijk voor de ouders.

Bijlessen

Ouders kunnen vragen om hun kinderen specifieke bijlessen te laten volgen.

Onze ondersteuners zullen op hun buurt ouders informeren als zij denken dat bijlessen kunnen helpen.

Bijlessen worden gegeven door personen met ervaring in het lesgeven.

Studiebegeleiding

Het maken van de juiste studiekeuze is belangrijk voor een vlotte voorzetting van de studies.

Bij het maken van een studiekeuze hoort eveneens een voorbereiding zodat de overstap zonder (veel) problemen plaatsvindt.

Studiebegeleiding wordt uitgevoerd door gecertifieerde personen.

Mentaal

Kinderen, ook jonge kinderen, worden steeds vaker geconfronteerd met de hardheid van het leven: pesten (op school en/of online), de dood (in hun nabijheid en/of via beelden), echtscheidingen, agressie, mishandeling, armoede…

Kinderen durven niet altijd over hun gevoelens praten met hun ouders. Toch is het belangrijk dat ze deze ergens kunnen uiten.

  • In een eerste fase zijn onze warmtehouders hun eerste vertrouwenspersoon.

  • Als een warmtehouder denkt dat een diepgaander gesprek noodzakelijk is, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht en kan onze kinderpsycholoog eerstelijnshulp* bieden, dit na goedkeuring van de ouders.

* Wij gaan nooit een psychologische therapie geven

Voeding

De snelheid van onze maatschappij en puur tijdsgebrek vormen vaak een hindernis om stil te staan bij het nut van een volwaardige en gezonde maaltijd. Niet zelden leidt dit tot eetstoornissen, steeds vaker al bij jonge kinderen.

Op verzoek van de ouders kunnen wij een voedingsdeskundige inschakelen om kinderen met beginnende eetproblemen weer op het juiste pad te krijgen.

Hierbij speelt onze cultuur van gezonde voeding, dat kinderen kunnen genieten van een gezonde maaltijd en de mogelijkheid dat ouders ’s ochtends en ’s avonds mee aan tafel kunnen schuiven een belangrijke rol.

Stem, Spraak, en Gehoor. 

Problemen op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondgedrag, eten en drinken, gehoor, lezen en schrijven en dyslexie behoren tot het werkgebied van de logopedist. Logopedie kan zinvol zijn voor kinderen van alle leeftijden; van baby's tot jongvolwassenen.

Logopedisten behoren standaard tot onze groep medewerkers.

Het inschakelen van een logopedist gebeurt nooit zonder de goedkeuring van de ouders.

Ondersteunen.png
bottom of page